Browsing Tag

Simsa temple

ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇବା ପରେ ଘଟିଥାଏ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର, ବିଜ୍ଞାନ ବି ମାନିଲା ହାର

ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ହାରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସତ। ଦୁନିଆରେ ରହିଛି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ନିଃସନ୍ତାନ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହିମାଚଳ…