Browsing Tag

vempires

ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପରସ୍ପରର ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି ଏହି ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର୍ସ ଦମ୍ପତି, ବାସ୍ତବତା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ବିଶ୍ବାସ

ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ବା କାହାଣୀରେ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର୍ସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର୍ସକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ନା ହିଁ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିଟ୍ରେନରେ ରହୁଥିବା ଏପରି ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ନିଜକୁ…