Browsing Tag

yogasanas

ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ଶରୀରରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚର୍ବି ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଆସନ

ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ, ସି-ସେକ୍ସନ ଡେଲିଭରୀ ବା ସିଜେରିୟନ ପରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଓଜନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅବହେଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ସମୟ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶରୀର ମୋଟାପା ହୋଇଯାଏ । କିଛି ସମୟରେ ଏହାର…