Browsing Tag

fluent english

ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନର୍ଗଳ ଇଂରାଜୀ ଶୁଣି ରିପୋର୍ଟର ଚୁପ୍, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ଯଦି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଚାଲିଆସେ । ଯିଏ ଭଲ ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ପଦୁଟିଏ କହିପାରୁନଥିବ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯିଏ ନିଜ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ…