Browsing Tag

free in india

ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି Netflix, ଭାରତରେ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କଲା କମ୍ପାନୀ

ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସର୍ଭିସ। ଭାରତରେ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ଭିସକୁ ମାଗଣା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହାକୁ Netflix StreamFest ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ ଫେଷ୍ଟ…