Browsing Tag

holi prepiration in odisha

ଦିନକ ପରେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଦୋକାନରେ ଜମୁଛି ଭିଡ

ଦିନକ ପରେ ହୋଲି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗର ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ । ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।। ଜମୁଛି କିଣାବିକା। ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ, ଅବିର, ମୁଖା ଓ ପିଚକାରୀ । ଜଟଣୀରେ ହୋଲସେଲର ବା ସିଜନ୍ ହାଉସରେ…