Browsing Tag

lack of hemoglobin

ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ର ଅଭାବ ହେଉଛି କି, ତେବେ ଆନେମିଆ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ?

ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ମହିଳା ଆନେମିଆରେ ପୀଡିତ । ତଥାପି ଆନେମିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ମହିଳା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାନ୍ତି । ଯେପରିକି କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଧାରଣା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ ସ୍ତର ଠିକ୍‌ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନେମିଆ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରକ୍ତ ନେବା ଦ୍ୱାରା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ ସ୍ତର ଠିକ୍‌ ହୋଇଯିବ ।…