Browsing Tag

mission mars trailer released

ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ନାସା ଜାରି କଲା ମିଶନ ମଙ୍ଗଳର ଟ୍ରେଲର: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରେ ଅବତରଣ କରିବ ରୋଭର

କେନ୍ଯୁଜ୍: ନାସାର ମିଶନ ମଙ୍ଗଳର ନୂଆ ଟ୍ରେଲର। ନାସା ପଠାଇଥିବା ପ୍ରିଜଭରାନସ ରୋଭର ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦୁଇ ମାସରୁ କମ ସମୟ ବାକି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାସା ଜାରି କରିଛି ଏହି ମିଶନର ଟ୍ରେଲର। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିଜରଭରାନସ କିପରି…