Browsing Tag

new electric scooter

ଲାପଟପ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ Acer ଲଞ୍ଚ କଲା ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର, ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଦେବ ୮୦…

ତାଇୱାନର ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ Acer ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । Acer ନିକଟରେ ଇଭି ଏକ୍ସପୋରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ସୋକେସ୍‌ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ Acer ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ MUVI 125 4G କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍…

ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ବଜାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଇଲେଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର ହିରୋ ‘Dash’

ଆପଣ ନିଜ ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରାଲ ପକାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି କି ? କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଇଲେଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର। ଏଥିପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପଡିବ ନା…