Below header
Browsing Tag

plastic bottle crushe

ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି I ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି I ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ରହିଛି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କରାଯାଇଥାଏ I ଭାରତ ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ…