Browsing Tag

side effect of extra protein

ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ସେବନ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇ ପାରେ ହାଡ, ଏପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ……

ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଵନିହାତି ଦରକାର । ହାଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସପେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ପ୍ରୋଟିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆମ ଶରୀରରେ ୧୮ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବିକାଶ ପ୍ରୋଟିନ କାରଣରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରୋଟିନ ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସମେତ ବହିରଙ୍ଗ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ।…