Browsing Tag

side effects of garam masala

ଭୋଜନରେ ଗରମ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି

ଭାରତୀୟ ଭୋଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଦ ଓ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଗରମ ମସଲା ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗରମ ମସଲା ଶରୀର ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗରମ ମସଲା…