Browsing Tag

silver ant

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତି ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡି ‘ସିଲଭର ଆଣ୍ଟ’, ଯାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଥାଏ ୮୫୫…

ଆପଣମାନେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନର ଦ୍ରୁତ ଗତି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ପିମ୍ପୁଡି ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତି ଗତିରେ…