Browsing Tag

swiggy report

ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ୯୫ଟି ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର କରିଥାଆନ୍ତି ଭାରତୀୟ, ଖେଚୁଡିର ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁରେ କେତେ, ରିପୋର୍ଟରୁ ହେଲା…

ଭାରତୀୟମାନେ ନା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ ମାହିର ଥାଆନ୍ତି। ବିବିଧତାରେ ଭରା ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍‌ ସର୍ଭିସ୍‌…