Browsing Tag

check spirit

ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ-ପ୍ରେତ ନାହାନ୍ତି ତ! ଏମିତି କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା

ଦୁନିଆରେ ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ହିଁ ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ…