Browsing Tag

signature24

ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ସିଗ୍ନେଚର୍ 24, ଥିମ୍ ରହିଛି ” ଦି ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍…

ସିଗ୍ନେଚର୍ 24 ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଥିମ୍ ହେଉଛି " ଦି ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁମୋରୋ "। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପଛରେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜିର ଯୁବ…