Browsing Tag

United Nations Sasakawa Award

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପି.କେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ UN ସାସାକାଓ୍ଵା ଆଓ୍ଵାର୍ଡ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପି.କେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ UN ସାସାକାଓ୍ଵା ଆଓ୍ଵାର୍ଡ । ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାସାକାଓ୍ଵା ଆଓ୍ଵାର୍ଡଜେନେଭାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜେନେଭାରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।…