Browsing Tag

upma recipe

ପାଳନ୍ତୁ ମିଲେଟ ଦିବସ, ଆଉ ବନାନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଉପମା

ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ବା ମିଲେଟ୍‌ ଦିବସ। ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷ ୨୦୧୭ରେ ମିଲେଟ ମିଶନ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ…