Browsing Tag

valentines day offer

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଅଫର, Garmin କମ୍ପାନୀର Venu Sq ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ ମଡେଲ୍ସରେ ମିଳୁଛି ବମ୍ପର ଡିସକାଉଣ୍ଟ

ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥିକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ’ରେ କିଛି ଖାସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ ବ୍ରାଣ୍ଡ Garmin ନିଜର Venu Sq ସିରିଜ ମଡେଲ ଉପରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଚନ୍ତି ତେବେ ଅନଲାଇନ…