Browsing Tag

varanasi where get salvation

ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଠି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରରୁ ମରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ

କୁହାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ ପକାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ…