Browsing Tag

assia cup hockey

ଏସିଆ କପ ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ

ଏସିଆ କପ ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ | କିଛିଟା ବ୍ୟବଧାନ କାରଣରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା | ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା | ସୁପର ୪ରେ ଦମଦାର ଓ ଦ୍ରୁତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏସିଆ କପ ଫାଇନାଲରେ…