Browsing Tag

best man

ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି: ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏହି ୩ ଗୁଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଆକର୍ଷିତ, ଏମାନେ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଖୁବ୍ ଲକି

ଜୀବନ ସାଥିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି, ଗୁଣ ଏବଂ ଅବନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ…