Below header
Browsing Tag

cooking in cooker

ଆଳୁ ସମେତ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝାଇବା ମନା, ହୋଇପାରେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ

କମ୍‌ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକର। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ସହଜ ଓ ସରଳ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାତକୁ ପ୍ରେସରରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ…