Browsing Tag

first time meet

ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କ’ଣ କଥା ହେବେ ଭାବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ୍‍

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ଦେଖା ହେବା କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖାହେଲେ କ’ଣ କଥା ହେବେ ଭାବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଭାବି ସେମାନେ ଗୁଡ଼େ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପିବାକୁ ବି ସାହସ କରି ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ କେବଳ…