Browsing Tag

francois langur monkey born

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ବିଶ୍ୱର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ମାଙ୍କଡ଼

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ମାଙ୍କଡ଼ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସିଡ଼୍‍ନୀର ତାରୋଙ୍ଗା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏହି ଫ୍ରାନ୍‌କୋଇସ୍‌ ମାଙ୍କଡ଼ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନାନୁସାରେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଷ ମାଙ୍କଡ଼। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ…