Browsing Tag

humpi famous temple

ଏହା ହେଉଛି ହମ୍ପି ସହର: ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସାରେଗାମା ସ୍ତମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ସୌକ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହମ୍ପି ସହର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ବୁଲିଆସନ୍ତୁ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ବିଜୟ ନଗର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟରେ ଭରପୂର। ୟୁନିସ୍କୋରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ…