Browsing Tag

idd

ଏଥର ସଲମାନଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମହାଉସରେ ହେବନି ଇଦ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଦକୁ ଧୁମଧାମରେ ମନାଯାଏ । ଆଉ ବଲିବୁଡ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ବଲିବୁଡ ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ଇଦକୁ ସେଲିଗ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଲମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ । କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ…