Browsing Tag

indian woman to fly in space

କଳ୍ପନା ଓ ସୁନିତାଙ୍କ ପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶିରିଷା ବାନ୍ଦଲା, ତୃତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ କଲେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା

କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଓ ସୁନିତା ଉଇଲିୟମସଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶିରିଷା ବାନ୍ଦଲା ରବିବାର ମହାକାଶ ପାଇଁ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋରୁ ବ୍ରିଟିଶ କୋଟିପତି ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରେନସନଙ୍କ ସହ 'ଭର୍ଜିନ ଗ୍ୟାଲେକ୍ରିକ' ରେ ମହାକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ…