Browsing Tag

man lives with nature

ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗାଁ, ଏଠି ରୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପଡୋଶୀ

ରୁଷିଆ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମ ଯାହାର ନାମ ଡୋବଋସା। ୩୦ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ବାସକରନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହି ଗାଁ ର ଲୋକ ମାନେ ଏହି ଗାଁ ଛାଡି ସହର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ…