Browsing Tag

mango halwa

ସୁଜି କି ଗାଜର ନୁହେଁ ଆମ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ହାଲଓ୍ଵା, ସ୍ୱାଦ ଏକଦମ୍ ଲାଜବାବ୍‌

ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉ ହାଲଓ୍ଵା ଖାଦ୍ୟ ମେନ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହାଲଓ୍ଵାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କେବେ ହାଲଓ୍ଵାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆମ୍ବ ହାଲଓ୍ଵାର…