Browsing Tag

migrain problem

ମାଇଗ୍ରେନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧକପାଳୀ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଚାର ବିଷୟରେ

ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ । ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଇଗ୍ରେନ୍‌ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧକପାଳି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ । ଏହା ଏକ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା । ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨…