Browsing Tag

new farming technique

ମାତ୍ର ୭ ମିନିଟ ଭିତରେ ମରୁଭୂମି ହେବ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା, ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରନ୍ତୁ ଚାଷ

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମରୁ ଅଂଚଳକୁ ସବୁଜିମା କ୍ଷେତରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବା ଭଳି ଏକ ନୂତନ ଟେକନିକ ପଦାକୁ ଆସିଛି । ନରୱେର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁବାଇର ମରୁକ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି…