Browsing Tag

significance of ant

ଘରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବା ବି ଦିଏ ଶୁଭ-ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବା ଦିଏ କି ସୂଚନା

ଘରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦାଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ ଜିନିଷର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଘରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା କହି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବି କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି…