Browsing Tag

silver and gold price

ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରର ସୁନା ଦର, ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦଶହରା। ଆଉ ଲୋକେ ଏହି ସମୟରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା ଦୋକାନୀ ମନଲୋଭା ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁନା ଗଢା ମୁଜରୀ ଉପରେ…