Odisha News
.
Browsing Tag

spinal cord

କ’ଣ ଆପଣ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ ଏହି ସମସ୍ୟା

ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବା ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହା ପୂରା ଶରୀର ଲାଗି ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ…