Browsing Tag

Taliban’s burqa order

ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାଲିବାନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ମହିଳା

କାବୁଲ : ତାଲିବାନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଫଗାନ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାଲିବାନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ମହିଳା। ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ତାଲିବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ନିଜର…