Browsing Tag

unlimited sms

ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ୧୦୦ ନୁହେଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ SMS

ଟ୍ରାଇ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବଡ ଆସ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନର ମାଗଣା SMS ପଠାଇବା ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଆର୍ଥତ ମନ ଇଚ୍ଛା ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ SMS ପରେ ଲାଗୁଥିଲା…