Browsing Tag

urination of school brat boys

ଏଠାରେ ବଡ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ସ୍କୁଲପିଲାଙ୍କ ପରିସ୍ରା କାରଣ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ

ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଅଜବ କାମ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ଠିକ ସେହିପରି ଏବେ ଚୀନରେ କିଛି ଏପରି କାମ କରାଯାଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠିବେ। ଚୀନରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି…