Browsing Tag

valentines day

Valentine’s Day ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହା ପଛର ଇତିହାସ !!

Valentines Day କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କାହିଁକି ସବୁ ବର୍ଷ କେବଳ ୧୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହା ପଡିଥାଏ। ୧୪ ଫେବୃଆରୀ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ,…