ଖରାଦିନେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି କି? ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ସବୁ ରୋଗର ଶିକାର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତ୍ୟଧିକ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ- କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢିପାରେ ।

ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର- କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ହେତୁ ଆପଣ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ମେଦବହୁଳତା ଅନେକ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ହେଲ୍ଦି ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଲିଭର୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ- ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପରି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଅନ୍ତଃସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ- ପ୍ରତିଦିନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ପ୍ରତିଦିନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ।

ଡ଼ାଇବେଟିସର ଆଶଙ୍କା- କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ପରି ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଆପଣ ଯଥା ସମ୍ଭବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ପରିମାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ବଦଳରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍‌ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇପାରିବେ । ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଆମ୍ବ ପଣା, ବେଲ ସରବତ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.