Browsing Tag

Badminton Asia Championships

ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌, ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

ଅଲିମ୍ପିକରେ ଦୁଇଥର ପଦକ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗିଲସ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନର ବିଙ୍ଗ ଜିଆଓଙ୍କୁ ୨୧-୯,୧୩-୨୧,୨୧-୧୯ ସେଟରେ ପରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ…