Browsing Tag

beautiful

ନବରାତ୍ରିରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ମାନସିକ ରୋଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଚାର

ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସଜ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନବରାତ୍ରିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲେ ଏହା ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ସବୁ ଅସୁବିଧା…