Browsing Tag

female wolf

ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ୧୪୦୦୦ କିମି ଚାଲିଲା ଗଧିଆ କିନ୍ତୁ ଭଲପାଇବା ବଦଳରେ ମିଳିଲା ମୃତ୍ଯୁ

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ କିମ୍ବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।…