Browsing Tag

gandhamadana mountain

ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ମହିମା

ହନୁମାନ ଚାଳିସାରେ ଗୋସ୍ବାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ‘ଚାରୋ ଯୁଗ ପରତାପ ତୁମହାରା, ହେ ପରସିଦ୍ଧି ଜଗତ ଉଜିଆରା’। ହନୁମାନ ଏପରି ଦେବତା ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସଂସାରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ ସହିତ ସଂଙ୍କଟମୋଚନ ରୂପେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଏହି…