Browsing Tag

new best scooty

TVS Jupiter Classic ରେ ରହିଛି ଦମଦାର ଫିଚର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅଫର୍

ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବେଷ୍ଟ ଅଫର୍। କାରଣ ଜୁପିଟର ଆଣିଛି ଏହାର ନୂଆ ସ୍କୁଟର। ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରୟ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ତେବେ ଏହାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ନୂଆ…