Browsing Tag

salvation

ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ହୋଇ ନ ଥାଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ମିଳି ଯାଇଥାଏ ମୋକ୍ଷ

ଯେବେ ରାଜା ଭାଗୀରଥି ଧର୍ମରାଜ(ଭଗବାନ ଯମ)ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଭାଗୀରଥି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳି ନ ଥାଏ, ଯେ…