Browsing Tag

bear from yeast

ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଷ୍ଟରୁ ବିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି

ଯେଉଁମାନେ ବିୟର ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେଯେ ବିୟର ଇଷ୍ଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଇଷ୍ଟରୁ ବିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଇଷ୍ଟରୁ ବିୟର ବନେଇବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ…