Browsing Tag

kalinath kaleswar temple

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ମା କାଳୀ

କାଳୀ ମାତା ଦାନବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରୁଗ ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଦାନବଙ୍କ ଅନ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ…