Browsing Tag

new microchip gives obese gives obese people electric shocks

ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ ଦେବ ଏହି ଚିପ, ଓଜନ କମାଇବାରେ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ

ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଏପରି ବନାଇଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ଥକାପଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବା ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଉପରକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ସମୟକୁ ସମୟ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ…