Browsing Tag

roti pijja

ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଘରେ ବନା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ‘ରୁଟି ପିଜ୍ଜା’

ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମା’ଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପିଜ୍ଜା ଖୁଆଇବାରେ ଡର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରୁଟିରେ ପିଜ୍ଜା ବନାଇବେ, ତା’ହେଲେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟି ପିଜ୍ଜା ବନାଇବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ନ ଥାଏ। ଆଜି…